Eva Fornåå, gestaltning till Strängnäs.

"Fröken Flinga och Lövharen"  Skalgjuten kiselbrons.